Darbo užmokestis PDF Spausdinti El. paštas

2013m., 2014m. ir 2015m. I ketvirčio DARBO UŽMOKESTIS

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

 

pdfDarbo užmokestis 2016

Darbo užmokestis 2015.pdf

pdfDarbo užmokestis 2013-2014m.pdf


 

Vidutinis   mėnesinis bruto darbo užmokestis- mėnėsinis darbo užmokestis ( neatskaičius   gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
Vadovaujantisb   LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18p. Vidutinis   mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas (rašytinis sutikimas).

 

1

2

4

5

6

1

Direktorius

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

2

Direktoriaus   pavaduotojas ugdymui

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

3

Direktoriaus   pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

4

Skyriaus   vadovas

3

2602,00

2684,00

5

Mokytojas

6

664,00

664,00

6

Vyresnisis   mokytojas

11

849,09

974,00

7

Mokytojas-metodininkas

4

1142,50

1142,50

8

Mokytojas-Ekspertas

2

969,50

969,50

9

Raštvedė

1

1098,00

1098,00

10

Archyvaras

1

275,00

275,00

11

Metodininkas

5

1473,60

1473,60

12

Specialistas

9

978,78

978,78

13

Vyriausias   buhalteris

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

14

Kasininkas

1

610,00

610,00

15

Pastaų   priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

2

1000,00

1000,00

16

Budėtojas

1

1000,00

1000,00

17

Sargas

3

1000,00

1000,00

18

Valytojas

4

1000,00

1000,00

19

Kiemsargis

1

1000,00

1000,00

20

Vairuotojas

5

1074,00

1074,00

Puslapis atnaujintas 2017-09-15 14:47:12.